БОРОМЛЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ -

ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

 

18.09.2014

с. Боромля

№   __

        

 

Про структуру й організацію

методичної роботи у

2014-2015 навчальному році

 

 

На виконання Конституції України, Законів України з питань освіти, рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22.08.2014, Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина – 2015», спрямованих на створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, розпоряджень голів Сумської обласної державної адміністрації та Тростянецької районної державної адміністрації, резолюцій обласної та районної серпневих конференцій педагогічних працівників 2014 року, відповідно до наказу відділу освіти  Тростянецької  районної державної адміністрації від 09.09.2014№ 366-ОД «Про організацію та структуру методичної роботи у 2014-2015 навчальному  році», враховуючи підсумки  методичної роботи в закладі за 2013-2014  навчальний рік (наказ  від  30.05.2014 № 44), методична робота закладу з  проблеми «До творчого зростання вчителя й розвитку здібностей учнів через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі»буде реалізовуватися в  контексті  науково-методичної проблеми району «Реалізація  творчого та інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу на основі формування  їх інформаційної культури  та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій».

Із метою якісної та  змістовної діяльності методичної служби закладу

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати пріоритетними напрямки  в роботі у  2014-2015 навчальному році:

 • підвищення якості освіти, забезпечення ефективної співпраці з школами освітнього округу;
 • методичний супровід впровадження Базового компонента дошкільної освіти,  Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • реалізація положень  Концепції профільного навчання, удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу допрофільного та профільного навчання;
 • створення умов для раннього виявлення творчих здібностей, обдарованості учнів;
 • активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, проектної діяльності у навчально-виховний процес;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади; удосконалення роботи органів учнівського самоврядування;
 • удосконалення навчально-виховної роботи з національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, формування їх активної громадянської позиції через широке впровадження соціально-освітніх проектів краєзнавчого, патріотичного спрямування;
 • підвищення рівня науково-методичного супроводу професійного саморозвитку педагогічних працівників шляхом організації роботи методичних об'єднань, творчих груп, проведення семінарів,майстер-класів тощо;
 • поновлення  картотеки педагогічного досвіду вчителів «Усе починається з творчості», каталогів  навчально-методичної літератури;
 • створення умов для надання корекційно-освітніх послуг, для  дітей із вадами психо-фізичного розвитку;
 • організація діяльності віртуального методичного кабінету на веб-сайті закладу;
 • забезпечення функціонування та динамічного розвитку науково-методичного середовища на рівні закладу.

2. Затвердити    методичну раду  закладу в складі:

Білоус С.М.– голова методичної ради, директор.

Члени ради:

Крупеня А.Г. – заступник голови, заступник директора з навчально-виховної роботи (НВР);

Сівовол Т.М.– секретар, заступник директора з  виховної роботи;

Яреськовська О.А., учитель історії, старший учитель;

Колодяжна Л.А., учитель української мови та літератури, старший учитель;

Липченко Т.А., учитель початкових класів, старший учитель;

Савочка А.І., учитель інформатики, старший учитель.

3. Затвердити таку структуру методичної роботи та призначити керівників  структурних підрозділів:

№ за/п

Назва методичного  підрозділу

П.І.П  керівника  методичного підрозділу (виконавця)

1

2

3

1

Методична рада

Білоус С.М., директор, «Спеціаліст вищої категорії», старший учитель

1

2

3

2

Методичні об’єднання  закладу (МО)

 

2.1. Учителів словесності (учителі української  мови та літератури,  світової літератури, англійської мови).

Колодяжна Л.А., учитель української мови та  літератури, світової літератури, «Спеціаліст вищої категорії», старший учитель

 

2.2. Учителів математики й інформатики

Гонтаренко Т.А., учитель математики, «Спеціаліст вищої категорії»

 

2.3. Учителів природничих наук (учителі фізики, біології, географії).

Билинка О.М., учитель біології, «Спеціаліст першої категорії»

 

2.4. Учителів  суспільних наук (учителі історії, етики, правознавства, художньої культури).

Яреськовська О.А., учитель історії, «Спеціаліст вищої категорії», старший учитель

 

2.5. Учителів трудового навчання, мистецтв, фізичної культури

Воловик С.І., учитель трудового навчання, «Спеціаліст вищої категорії»

 

2.6. Учителів початкової школи(вихователь групи дошкільного навчального закладу, учителі початкових класів, індивідуального навчання, вихователь групи продовженого дня).

Липченко Т.А., учитель початкової школи, «Спеціаліст вищої категорії», старший учитель

 

2.7. Класних керівників (класні керівники, педагог організатор, соціальний педагог, практичний психолог).

Топчій С.В., учитель української мови  та літератури, «Спеціа-ліст другої категорії»

3

Школа молодого педагога (Трубіцина К.А., Коломієць І.А., Зайцева К.О.)

Єсипенко А.В., учитель історії, «Спеціаліст вищої категорії»,       Крупеня А.Г., заступник директора з НВР

4

Постійнодіючий семінар-практикум «45  хвилин інновацій» (проведення 2-х відкритих уроків протягом навчального   року)

Крупеня А.Г., заступник директора з НВР

 

1

2

3

5

Психолого-педагогічні семінари, круглі столи, тренінги, конференції

 

 

5.1. Круглий стіл

«Учень та вчитель у творчому діалозі: спільна діяльність учасників навчально-виховного процесу з використанням  інформаційно-комунікаційних технологій»

Крупеня А.Г., заступник директора з НВР,

Сівовол Т.М.,

практичний психолог

 

5.2. Заняття з елементами тренінгу:

- «Життєстійкість як ресурс саморегуляції ризикової поведінки»

Сівовол Т.М., практичний психолог, Коломієць І.А., соціальний педагог.

 

5.3. Психолого-педагогічні семінари:

- «Зниження та завищення самооцінки – джерело конфліктів особистості»;

- «Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення, розвиток творчого потенціалу вчителя, класного керівника».

Крупеня А.Г., заступник директора з НВР,

Сівовол Т.М.,

практичний психолог

 

6

Фестивалі педагогічної майстерності

 

 

6.1. Захист на  засіданні методичної ради закладу Портфоліо сучасного вчителя.

Учителі, які атестуються у 2015.

 

6.2. Творчі звіти вчителів, які атестуються на  засіданні педагогічної ради.

Учителі, які атестуються у 2015.

7

Педагогічні майстер-класи

 

 

 

7.1. Формування соціальної компетентності учнів у дієвому партнерстві учитель – учень шляхом застосування новітніх технологій.

ЯреськовськаО.А.,

учительісторії, «Спеціаліст вищої категорії», старший учитель

 

7.2. Використання елементів ігрового навчання як засіб активізації творчої діяльності молодших школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Билинка Н.С., учитель початкових класів, «Спеціаліст вищої категорії», старший учитель

8

Індивідуальні форми роботи

 

8.1. Наставництво:

 

Соціальний педагог Коломієць І.А.

 

Сівовол Т.М., практичний психолог, «спеціаліст  другої

категорії».

 

Педагог-організатор Зайцева К.О.

Топчій С.В., учитель української мови  та літератури, «Спеціаліст першої категорії»

1

2

3

 

Вихователь групи продовженого дня    Трубіцина К.А.

Крамаренко Н.П., вихователь групи дошкільногонавчального закладу, «Спеціаліст другої категорії»

 

8.2. Самоосвіта  

Учителі, вихователі

 

8.3. Консультації

Крупеня А.Г., заступник директора з НВР, керівники МО,   старші вчителі.

9

Інструктивно-методичні наради

Крупеня А.Г., заступник директора  з НВР.

10

Педагогічні читання «Творча особистість учителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського», «Розвиток інтелектуального, духовно-морального потенціалу особистості  у творах Сумських письменників Юрія Царика та Олександра Вертіля».

Білик Г.М., завідуюча бібліотеки, «Спеціаліст першої категорії».

11

Творча група «Методика організації та проведення довготривалих загальношкільних проектів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій»

 

 

Крупеня А.Г., заступник директора  з НВР,Сівовол Т.М., практичний психолог,

Зайцева К.О., педагог-організатор, Колодяжна Л.А., учитель  української мови та  літератури, світової літератури.

12

Педагогічні конкурси

 

12.1. Всеукраїнський конкурс  «Учитель року-2015» – номінація «Хімія», «Класний керівник»

Мачула Н.К., учитель хімії, «Спеціаліст першої категорії»,

Топчій С.В., класний керівник 11 класу, «Спеціаліст першої категорії»

12.2. Районна виставка-презентація «Портфоліо сучасного педагога»

Учителі, які атестуються у 2015 році

12.3. Всеукраїнський он-лайновий конкурс з українознавства «Соняшник-вчитель»

Учителі закладу, Колодяжна Л.А.

12.4. Всеукраїнський конкурс «Кращий кабінет психологічної служби»

Сівовол Т.М., практичний психолог

1

2

3

 

12.6. Обласний огляд-конкурс на покращення стану ігрового, предметно-розвивального середовища для дітей дошкільного  віку «Чарівна галявина».

Крамаренко Н.П., вихователь групи дошкільного навчального закладу

12.7. Районний етап конкурсу серед ДНЗ «У садочку як у віночку»

Крамаренко Н.П., вихователь групи дошкільного навчального закладу

12.8. Обласний огляд-конкурс на кращий стан оздоровлення влітку 2015 року

 

Сівовол Т.М., заступник директора з виховної роботи, Задесенець К.І.,  учитель фізичної культури, класний керівник 10 класу

4. Усім членам педагогічного колективу:

4.1. Брати активну участь під час усіх методичних  заходів, що  проходять у закладі та районі.

Протягом року.

4.2. Подавати  розробки проведених протягом року  відкритих  заходів до  методичного кабінету закладу.

Протягом тижня після проведення, керівники МО.

4.3. Учителям, які атестуються у 2015 році, подати власні  Портфоліо  сучасного  вчителя на розгляд методичної ради.

Згідно наказу відділу освітиТростянецької районної

державної адміністрації, грудень 2014.

4.4. Відвідувати  навчальні курси: на базі інформаційно-методичного центру районного методичного кабінетута на базі  кабінету  інформаційних технологій закладу.

Згідно графіків роботи й поданих заявок, протягом року.

5. Призначити відповідальними:

5.1. Зайцеву К.О., за  оновлення інформації навеб-сторінці закладу.

5.2. Крупеню А.Г., заступника директора з навчально-виховної роботи, за роботу віртуального методичного кабінету, за координацію роботи сайту закладу.

5.3. Сівовол Т.М., заступника директора з виховної роботи, за діяльністьінтернет-представництва закладу в соціальній мережі.

5.4. Савочку А.І.,учителя інформатики, за координацію дій учителів із реалізації Національного проекту «Відкритий світ».

5.5. Колодяжну Л.А., учителя української мови та літератури, за випуск шкільної газети.

6. Керівникам методичних об’єднань закладу:

6.1. Спланувати методичну роботу в напрямку реалізації пріоритетних завдань розвитку  освітньої галузі.

До 30.09.2014.

6.2.  Організувати підготовку учителів для  участі в  педагогічних конкурсах.

6.3.  Вести облік проведеного  практичного та теоретичного змісту   методичної роботи  й подавати заступнику директора  з навчально-виховної роботи в останній тиждень місяця.

6.4.  Поновити картотеку передового педагогічного досвіду згідно напрямку роботи  методичного об’єднання, питань впровадження нових Державних стандартів освіти.

7. Савочці А.І.,  учителю інформатики,подати на затвердження до 15.10.2014графік  проведення занять із учителями закладу в кабінеті інформаційних технологій навчання.

8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Крупені А.Г.:

8.1. Скоординувати діяльність керівників  методичних об’єднань закладу відповідно до  основних завдань  методичної роботи, звернути увагу на дієвість і чіткість планування методичної роботи на рік.

8.2. Здійснювати якісну практичну  підтримку  районних методичних заходів, які проходять на базі закладу.

8.3. Забезпечити активну участь учителів  всіх методичних підрозділів у районних і обласних педагогічних заходах, виставках, конференціях, конкурсах.

8.4. Скоординувати роботу вчителів природничих дисциплін для забезпечення їх ефективної участі в обласному семінарі «Інноваційна діяльність учителя біології, хімії, природознавства, основ здоров’я у процесі роботи з обдарованими учнями».

8.5. Подавати інформацію про участь  вчителів у методичних заходах, які атестуються, на  засідання атестаційної комісії.

8.6. Сприяти практичній і  теоретичній підготовці вчителів для участі в  районних методичних конкурсах, презентаціях, виставках.

8.7. До 05 червня 2015року подати до районного методичного кабінету відділу освіти Тростянецької  державної адміністрації наказ про підсумки методичної роботи за 2014-2015навчальний рік.

9. Контроль за виконанням даного наказу та проведенням методичної роботи в закладі покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Крупеню А.Г.

                                                                                    

 

Директор                                                                                       С.М.Білоус

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до наказу директора

Боромлянського НВК

Тростянецької районної ради Сумської області

від 18.09.2014 № __

І. Науково-методична проблема навчального закладу: «До творчого зростання вчителя й розвитку здібностей учнів через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі».

 

ІІ. Науково-методичні проблеми методичних об’єднань закладу

№ за/п

Методичне об’єднання 

Науково-методична проблема

1

Учителів словесності (учителі української  мови та літератури,  світової літератури, англійської мови)

Запровадження системного використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури, російської мови, української мови та літератури, англійської мови, зорієнтованих на формування креативного мислення та активної життєвої позиції учня

2

Учителів  математики й інформатики

Розвиток творчої особистості шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у викладання предметів математики та інформатики

3

Учителів природничих наук (учителі фізики, біології, географії)

Формування позитивної навчальної мотивації учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках природничого циклу

4

Учителів  суспільних наук (учителі історії, етики, правознавства, художньої культури).

Розвиток комунікативних здібностей учнів у процесі вивчення суспільних дисциплін шляхом впровадження новітніх технологій

5

Учителів трудового навчання, мистецтв, фізичної культури

Розвиток творчих здібностей та самоосвіти учнів на уроках трудового навчання фізичної культури, образотворчого та музичного мистецтва через використання ІКТ

6

Учителів початкової школи (вихователь групи дошкільного навчального закладу, учителі початкових класів, індивідуального навчання, вихователь групи продовженого дня)

Розвиток творчого мислення школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій

7

Класних керівників (класні керівники, педагог організатор, соціальний педагог, практичний психолог)

Формування життєвих цінностей, моральної  свідомості  та духовних орієнтирів учня через використання сучасних технологій

Продовження додатка

 

ІІІ. Науково-методичні проблеми педагогів закладу

 

ПІП учителя

Посада

Науково-методична проблема

1

2

3

4

1

Білоус С.М.

Директор,

учитель географії

Через впровадження інформаційно-комунікаційних, проектних технологій до розвитку інтелектуального та творчого потенціалу учнів під час навчально-виховного процесу з географії.

2

Крупеня А.Г.

Заступник директора з НВР,

 учитель біології

Розвиток творчого потенціалу вчителя через використання ІКТ в науково-методичній діяльності.

Формування інформаційно-пошукової компетенції учнів засобами проектних технологій на уроках біології.

3

Сівовол Т.М.

 

 

Заступник директора з виховної роботи,

практичний психолог,

Розвиток творчого та інтелектуального потенціалу учнів шляхом залучення їх до конкурсної діяльності в Інтернет мережі.

Формування інформаційної культури учнів під час спілкування в соціальних  мережах шляхом проведення тренінгових занять.

4

Яреськовська О.А.

Учитель  історії

Формування соціальної компетентності учнів у дієвому партнерстві учитель – учень шляхом застосування новітніх технологій.

5

Єсипенко А.В.

Учитель історії, правознавства, художньої культури

Формування історичних і правових компетенцій учнів на уроці та в позаурочний час через використання інтерактивних технологій навчання

6

Колодяжна Л.А.

Учитель української мови, літератури, світової літератури

Удосконалення методики використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури, української мови та літератури  з метою створення необхідних умов для формування творчої особистості учня.

7

Топчій С.В.

Учитель англійської мови, української мови та літератури, світової літератури

Формування мовленнєвої компетенції,  шляхом використовуючи ігрові методи навчання на уроках англійської мови через упровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Використовуючи ІКТ формувати  інформаційну компетентність учнів шляхом застосування елементів духовної спадщини народів на уроках української мови та літератури

1

2

3

4

8

Литвин О.В.

Учитель англійської мови

Формування мовленнєвої компетенції учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури

9

Беркаш Н.Г.

Учитель англійської мови

Використання інформаційно-комунікацій-них технологій на уроках англійської мови, як спосіб підвищення професійної компетентності вчителя та формування конкурентноспроможнього випускника

 

10

Пиріг С.Г.

Учитель математики

Формування здібностей учнів із розв’язування логічних задач через використання інформаційно-комунікаційних технологій.

11

Гонтаренко Т.А.

Учитель математики, індивідуальне навчання

Розвиток пізнавальної активності учнів через використання інформаційно-комунікаційних технології на уроках математики.

12

Савочка А.І.

Учитель інформатики, математики

Використання інтерактивних методів та інформаційно-комунікаційних технологій навчання з метою розвитку пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики.

 

13

Новгородський О.М.

Учитель фізики

Розвиток пізнавальних здібностей учнів з фізики через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

 

14

Билинка О.М.

Учитель біології

Формування екологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу через використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках біології та в позаурочний час.

15

Мачула Н.К.

Учитель  хімії

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії через використання  сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

16

Задесенець К.І.

Учитель фізичної культури

Формування індивідуального фонду рухових умінь і навичок учнів, необхідних у житті, через емоційно-позитивну мотивацію до занять фізичною культурою  та використання інформаційно-комунікаційних технологій.

 

17

Євтєєв В.Б.

Учитель  фізичної культури

Розвиток фізичних здібностей учнів через формування навичок саморозвитку та самоосвіти, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі.

1

2

3

4

18

Воловик С.І.

Учитель трудового навчання,

образотвор-чого  мистецтва

Формування  творчої компетентності  учнів шляхом використання  інформаційно-комунікаційних технологій.

Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом залучення їх до пошукової діяльності в Інтернет мережі.

19

Липченко Т.А.

Учитель початкових класів

Використання елементів народознавства  як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів шляхом використання  інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

20

Ворона Н.А.

Учитель початкових класів

Формування творчої компетенції молодших школярів засобами образотворчого мистецтва на основі формування їх інформаційної культури та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

21

Беспалько О.С.

Учитель початкових класів

Формування в учнів навичок читання шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

22

Лабузова Ю.Ю.

Учитель початкових класів

Формування творчих здібностей молодших школярів через використання  сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та українського читання.

23

Билинка Н.С.

Учитель початкових класів

Використання елементів ігрового навчання як засіб активізації творчої діяльності молодших школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

24

Яресько Л.В.

Учитель початкових класів

Формування навичок швидкого читання в учнів початкових класів через використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

25

Коломієць І.А.

Соціальний педагог, учитель англійської мови

Формування мовних навичок молодших школярів шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

26

Білик Г.М.

Шкільний бібліотекар

 Формування світогляду дітей та надання реальної допомоги кожному в задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів через використання  сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

27

Зайцева К.О.

Педагог-організатор

Формування творчих здібностей учнів через використання ІКТ у позаурочній діяльності.

1

2

3

4

28

Крамаренко Н.П.

Вихователь групи дошкільного навчального закладу

Розвиток мовленнєвих здібностей дітей дошкільного віку через ефективну організацію життєдіяльності та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вихователя.

29

Голодна В.Г.

Вихователь

Досягнення творчого рівня розвитку дітей з особливими потребами через використання ігрової діяльності.

30

Трубіцина Катерина Анатоліївна

Вихователь групи продовженого дня

Формування мовної культури вихованців групи продовженого дня через використання новітніх технологій