ПЕДАГОГІЧНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС

 

Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, який ніколи не припиняється…

В.О.Сухомлинський

 

Учитель повинен володіти власним мистецтвом навчати та виховувати. Досягнення педагогічної майстерності потребує постійного творчого пошуку, прагнення до самоосвіти та самовдосконалення. Завдання сучасної освіти – сформувати компетентну особистість з підвищеним рівнем творчої активності. Особливого значення набувають такі якості педагога, як здатність опановувати нові освітні технології.

20 березня 2015 року у Боромлянському НВК Тростянецької районної ради Сумської області відбувся педагогічний майстер-клас учителів «вищої кваліфікаційної категорії».

Старший учитель Яреськовська Олександра Андріївна на уроці історії України в 10 класі з теми «Суспільно-політичне життя у 30-ті роки 20 століття» створила відчуття атмосфери тих часів. Використовуючи традиційні та інформаційно-комунікаційні технології, навчала учнів висловлювати власну думку, аналізувати історичні події, робити висновки, виявляти позитивні та негативні наслідки сталінського режиму. З метою підвищення ефективності уроку педагог уміло використала порівняльні таблиці, діаграми, ілюстрації, історичні довідки тощо.

Учні продемонстрували свої знання історичних подій та понять, вміння самостійно знаходити потрібну інформацію, відповіді на запитання із тексту підручника. Школярі ознайомили присутніх із спогадами односельчан - своїх прабабусь, на долю яких випало чимало випробувань: важке повсякдення в умовах тоталітарного режиму.

У ході обговорення учасники методичного заходу відзначили високий рівень зацікавленості учнів вивченням історії України.

Учитель «вищої кваліфікаційної категорії» Билинка Наталія Сергіївна на уроці українського читання в 4 класі з теми «В.Чухліб. «Деснячки» розвивала мовленнєву компетенцію, читацькі навички учнів, шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема мультимедійної презентації, що містила ключові питання теми.

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, виховання в них екологічної культури Наталія Сергіївна вдало поєднувала роботу з текстом підручника, артикуляційні вправи, словникову роботу, здійснювала міжпредметні зв’язки з українською мовою, Я і Україною (природознавством), математикою.

Школярі повідомили важливі відомості з біографії письменника Володимира Чухліба та його творчості. Діти вміють виділяти та характеризувати головних дійових осіб, висловлюють власне ставлення до героїв та подій описаних у творі, розуміють прочитане.

Учасники заходу відмітили, що більшість учнів класу вміють швидко читати, аналізувати прочитаний текст, виконувати творчі завдання.

 Підводячи підсумки методичного заходу, всі учасники дійшли до висновку, що бути майстром своєї справи – означає перебувати в постійному розвитку. Підвищення рівня педагогічної майстерності педагога – шлях до успішного реформування освіти.

А.Г.Крупеня, заступник директора з навчально-виховної роботи