ПІДСУМКИ УЧАСТІ ПЕДАГОГІВ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ У РАЙОННІЙ ВИСТАВЦІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ «ПОРТФОЛІО ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА»

 

 

ПРО ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В 2014-2015

 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Реалізовуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти ХХІ століття, виконуючи завдання «Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року»,  Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина – 2015», наказів відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації від 09.09.2014 № 366-ОД «Про організацію та структуру методичної роботи у 2014-2015 навчальному  році», директора від 18.09.2014  № 100 «Про структуру й організацію методичної роботи у 2014-2015 навчальному році» методична робота в закладі направлена на особистісно зорієнтовану систему навчання та виховання, компетентнісно зорієнтований підхід до учнів,  реалізацію Концепції профільного навчання в старшій школі,  методичний супровід впровадження Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, співпрацю із суб’єктами освітнього округу  організацію роботи з розвитку, пошуку, підтримки здібних та обдарованих дітей, реалізацію самоосвітньої та творчої професійної діяльності педагогічних працівників, росту та вдосконалення їх майстерності в напрямку забезпечення якісного сучасного навчально-виховного процесу.

Методична робота в закладі здійснювалася на основі перспективного плану роботи на 2013-2018 роки і плану методичної роботи закладу на 2014-2015 навчальний рік. Питання методичного характеру розглядалися на педагогічних радах, а саме: «Розвиток позитивної навчальної мотивації як важлива умова ефективності навчання та розвитку творчого мислення учнів», «Партнерство родини та школи у формуванні творчого потенціалу та розвитку обдарованої дитини в умовах становлення інформаційного суспільства», «Формування та задоволення читацьких потреб учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій», «Подолання інертності та консерватизму педагогічного мислення розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника», «Інноваційно-творчий пошук учителя як підґрунтя успішного учня в умовах безперервної освіти».  Педагогічні ради проводилися з використанням групових форм роботи, інформаційно-комунікаційних і проектних технологій, за участі батьківського колективу.

У 2014-2015 навчальному році з метою реалізації науково-методичної проблеми району «Реалізація творчого і інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу на основі формування їх інформаційної культури та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій», науково-методичної проблеми закладу «До творчого зростання вчителя й розвитку здібностей учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» педагогічні працівники  продовжують роботу над реалізацією власної науково-методичної проблеми.

Методичні об’єднання провели по 5 засідань, на яких розглядалися питання практичного характеру, із досвіду  роботи вчителів, документи, які регламентують роботу вчителів того чи іншого фаху, схвалення передового педагогічного досвіду.

Кожен педагог має план самоосвіти, згідно якого протягом року вивчав літературу із власної науково-методичної проблеми. Усі вчителі детально ознайомлені з пояснювальними записками навчальних програм, інструктивно-методичними рекомендаціями щодо викладання предмета в 2014-2015 навчальному році, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів.

Педагогічні працівники мають можливість працювати з періодичною педагогічною пресою (здійснена підписка на «Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України»,  видання МЦФЕР: Освіта «Практика управління закладом освіти»,  журнал «Заступник директора школи», «Справи сімейні», «Освіта Сумщини», «Педагогічна трибуна», газети: «Освіта України»,   «Сумщина», «Новини Тростянеччини»,  «Круглий двір»), знайомитися з новинками освітніх технологій у вільному доступі в мережі Інтернет у закладі.

У 2014-2015 році заклад продовжує роботу в рамках  Національного проекту «Відкритий світ». Для успішної його реалізації 10 учителів у 2014-2015 році із 30 підвищили рівень кваліфікації за програмою «Використання інтерактивних дошок у навчально-виховному процесі». Учителі Лабузова Ю.Ю. та Топчій С.В. пройшли дистанційні курси підвищення кваліфікації через мережу Internet, один є слухачем  на базі Сумського ОІППО. Педагоги широко використовують у навчально-виховному бібліотеку Національного проекту «Відкритий світ».

Учителі мали змогу репрезентувати власний досвід роботи в рамках проведення районних методичних заходів на базі закладу, а саме: вчитель початкових класів Липченко Т.А. проводила заняття школи   передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів із проблеми «Формування загальнокультурної компетентності молодших школярів шляхом використання елементів народознавства в навчально-виховному процесі» та заняття школи молодого педагога з теми «Нові стандарти – нова якість освіти: впроваджуємо інноваційні технології в навчанні молодших школярів»; брали участь у районних семінарах-практикумах: учителі світової літератури Колодяжна Л.А. та Литвин О.В. теми «Формування мовленнєвої компетенції учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури», вихователь дошкільного навчального закладу Крамаренко Н.П. з теми «Формування патріотично свідомої особистості дошкільника через використання народних традицій та обрядів».

29 квітня 2015 року учителі природничих дисциплін: Билинка О.М.,            Крупеня А.Г., Мачула Н.К.,  Новгородський О.М. репрезентували свій досвід роботи в рамках обласного семінару методистів біології, хімії, природознавства, основ здоров’я районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів Сумської області та керівників  методичних об’єднань за темою «Інноваційна діяльність учителя біології, хімії, природознавства, основ здоров’я у процесі роботи з обдарованими дітьми». Білоус С.М., директор, розкрила систему роботи, напрямки діяльності педагогів закладу щодо створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу школярів.

Учитель хімії Мачула Н.К. стала переможцем І (районного) туру  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» у номінації «Хімія», а класний керівник 11 класу Топчій С.В. здобула ІІ місце у номінації «Класний керівник».

У 2015 році три  педагогічних працівників закладу пройшли  чергову атестацію та один педагог позачергову. Вихователь Голодна В.Г., учитель історії Яреськовська О.А. підтвердили кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії»  та педагогічне звання «старший учитель». Учитель початкових класів Яресько Л.В., світової літератури – Литвин О.В. підвищили кваліфікаційні категорії.

Педагогічні працівники, які атестувалися у 2015 році: Литвин О.В., Яреськовська О.А., Яресько Л.В. подали конкурсні матеріали для участі у районній виставці-презентації «Портфоліо досягнень сучасного педагога- 2015». Переможцем виставки-презентації у номінації «Історія» стала учитель Яреськовська О.А. Конкурсні матеріали педагога відрізнялися  високим рівнем унікальності та творчості. ІІІ місце у номінації «Початкові класи» посіла учитель початкових класів Яресько Л.В. Вихователь Голодна В.Г. участі у виставці-презентації не брала.

Творчі звіти педагогів, що атестуються заслуховувалися на педагогічній раді у січні 2015 року (протокол від 13.01.2015 № 4).

П’ять учителів закладу стали учасниками Всеукраїнського он-лайнового конкурсу «Соняшник-вчитель».

У закладі налагоджена систематична ефективна робота з обдарованими та здібними учнями. У 2014-2015 навчальному році 846 дітей брали участь у конкурсах, змаганнях різних рівнів та напрямків,  з них 101 учень здобув перемогу (І-ІІІ місця), що становить від загальної кількості: участь – 280 %, їх результативність – 34 %. За наслідками рейтингового оцінювання класних колективів за кількістю перемог та переможців у олімпіадах, змаганнях конкурсах, турнірах тощо різних напрямків і рівнів у 2014-2015 навчальному році 11 клас здобув звання «Клас року – 2015».

За наслідками роботи у закладі з обдарованими та здібними учнями виданий наказ від 28.05.2015 № 59 «Про підсумки роботи з обдарованими учнями у 2014-2015 навчальному році».

Протягом навчального року в закладі проведені психолого-педагогічні семінари «Сходинки до порозуміння»  за участю вчителів, які викладають у 5 класі, заступника директора з навчально-виховної роботи, практичного психолога, соціального педагога, медичної сестри.

 Практичний психолог Сівовол Т.М. провела заняття для педагогічних працівників з елементами тренінгу: «Розвиток емоційної гнучкості. Саморегуляція» та арт-терапевтичне заняття «У пошуках рівноваги».

Проведені  для вчителів закладу педагогічні майстер-класи учителя  історії  Яреськовської О.А. «Формування соціальної компетентності учнів у дієвому партнерстві учитель – учень шляхом застосування новітніх технологій», учителя початкових класів Билинки  Н.С. «Використання елементів ігрового навчання як засіб активізації творчої діяльності молодших школярів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій».

На педагогічній раді в квітні заслуховувався звіт керівника методичного об’єднання учителів початкових класів Липченко Т.А.(протокол від 02.04.2015 № 5).

Протягом навчального року педагоги закладу стали учасниками обласних методичних заходів, а саме учитель початкових класів Липченко Т.А. відвідала обласну школу майбутнього учителя методиста «Процес атестації педагогічних працівників навчальних закладів. Власна методична розробка», директор  Білоус С.М. – школу молодого управлінця «Контрольно-аналітична діяльність директора школи», учитель фізичної культури Задесенець К.І. –«Удосконалення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у загальноосвітніх закладах».

Передовий педагогічний досвід Білоус С.М., учителя географії, «Через впровадження інформаційно-комунікаційних, проектних технологій до розвитку інтелектуального та творчого потенціалу учнів під час навчально-виховного процесу на уроках географії» поданий у травні 2015 року на розгляд до Комунального закладу Тростянецької районної ради «Районний методичний центр».

Сівовол Т.М., заступник директора з виховної роботи, організувала проведення в закладі заходів за участі закладів Боромлянського освітнього округу: виставку квітів «Україна – єдина країна», першого окружного «Креатив-бою», акції «Молодь за здоровий спосіб життя» (з представленням агітбригад та квестом).

Протягом року в закладі працювала «Школа молодого педагога». Здійснювалося наставництво, творча співпраця молодих учителів та досвідчених педагогів, взаємне відвідування уроків, надання методичної допомоги молодим колегам. Так наставником Коломієць І.А., соціального педагога була Сівовол Т.М., практичний психолог «спеціаліст другої категорії»,    педагога-організатора Зайцевої К.О. – учитель української мови «спеціаліст першої  категорії»   Топчій С.В., керівник методичного об’єднання класних керівників.

Протягом року педагоги та учні закладу працювали над реалізацією загальношкільних проектів: вишитий шкільний родинний рушник з теми «Жуки», проведено вшанування 70-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, благодійний гала-концерт «Сузір’я талантів – дітям зони АТО» та творчий звіт художньої самодіяльності учнівського колективу на загальношкільних батьківських зборах.

У зв’язку із ситуацією, яка склалася в країні, активізувалася волонтерська діяльність учнівського та педагогічного колективів, організаторами якої виступили психологічна служба та адміністрація закладу.

Педагогічний колектив закладу намагається працювати у відповідності до сучасних вимог, які стоять перед освітньою галуззю:

  • розробляється та поповнюється матеріалами сайт закладу;
  • створюється інформаційне середовище закладу з використанням програмного забезпечення  Курс: Школа, Курс: ДНЗ;
  • максимально використовуються інформаційно-комунікаційні технологій на уроках та проведенні позакласних заходів;
  • активно впроваджується проектна діяльність у навчально-виховний процес;
  • через різні форми методичної роботи удосконалюється фахова майстерність, професійна компетентність педагогічних працівників;
  • налагоджена  співпраця із закладами освіти Боромлянського освітнього округу;
  • створюються  умови для надання корекційно-освітніх послуг, для дітей із вадами психо-фізичного розвитку.

Протягом навчального року не були проведені бібліотечні читання (завідуюча бібліотекою Білик Г.М.).

 

А.Г.Крупеня,

заступник директора з

навчально-виховної роботи