Обдаровані діти

Обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов’язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.

Розрізняють обдарованість:

соціальну – лідерську; 

художню – музичну, образотворчу, сценічну;

психомоторну – спортивні здібності;

інтелектуальну – здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших);

академічну – надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами;

творчу – нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).

Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених стандартизованих  тестових завдань.

Обдаровані діти наділені високим творчим потенціалом і високим рівнем розвитку здібностей. Здебільшого найважливішими характеристиками обдарованих дітей вважають:

- надзвичайно ранній вияв високої пізнавальної активності й допитливості;

- швидкість і точність виконання розумових операцій, що зумовлене стійкістю уваги та оперативною пам’яттю;

- сформованість навичок логічного мислення; багатство активного словника;  швидкість і оригінальність вербальних (словесних) асоціацій;

- виражена установка на творче виконання завдань;

- розвиток логічного мислення й уяви;

- володіння основними компонентами уміння вчитися. Важливою характеристикою обдарованості є креативність — здатність до творчості. Згідно із психологічними дослідженнями основою обдарованості є закладений від народження творчий потенціал, який розвивається впродовж усього життя людини. Він не залежить безпосередньо від рівня розумових здібностей, оскільки діти з високим рівнем інтелектуального розвитку іноді володіють незначним творчим потенціалом.

Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури.

Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них, і не випадково за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я входять до "групи ризику”. Вони потребують особливого виховання, спеціальних, індивідуальних навчальних програм, спеціально підготовлених вчителів, шкіл.Фахівці давно відмітили, що обдаровані діти часто виростають в інтелігентних сім’ях, і справа тут зовсім не в особливих генах геніальності, а справа в сімейній атмосфері, в системі сімейних цінностей. Батьки у вихованні використовують різні стратегії. Перша прямого виховного впливу, де вони постійно пропонують дітям якісь розвиваючі ігри, вправи. Інколи, ця стратегія дає результати, але дуже часто в дитини виникає внутрішня протидія. Друга категорія батьків вважає, що вивчати та розвивати їхню дитину повинні фахівці. Але не потрібно повністю перекладати всі турботи на плечі інших, а самим знаходитись осторонь.Третя стратегія – коли батьки дають вибір своїй дитині й намагаються підібрати гарну школу, не контролюючи розвиток здібностей.Найголовніше в таких сім’ях – атмосфера пізнавальних інтересів самих батьків (самі читають, ходять на виставки, не нав’язуючи свого інтересу). Така стратегія саморозвитку виявилась найефективнішою при вихованні обдарованої дитини.

Використана література:

1. Обдаровані діти і школа. Методика діагностики та педагогічний досвід. (Посібник для вчителів і психологів) / Автори-укладачі: Настенко Н. В., Білик Н. І., Моргун В. Ф. – Полтава: ПОІПОПП, – 1998. – 120 с.

ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Уважно прочитайте і позначте ті характеристики, які притаманні дитині.

1. Володіє великим обсягом інформації.

2. Має багатий словниковий запас.

3. Перенесення засвоєного на новий матеріал.

4. Встановлення причинно-наслідкових зв′язків.

5. Уміння робити висновки.

6. Участь у розв′язанні складних проблем.

7. Уміння висловлювати складні ідеї.

8. Чутливість до суперечностей.

9. Використання альтернативних шляхів пошуку інформації.

10. Аналіз ситуації.

11. Уміння передбачати наслідки.

12. Уміння міркувати.

13. Використання ідей на практиці.

14. Здатність до перетворень.

15. Критичність мислення.

16. Швидкість мислення.

17. Багата уява.

18. Гнучкість мислення.

19. Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.

20. Висока допитливість.

Якщо  більшість ваших відповідей „ТАК”, то сміливо включайте дитину до списку обдарованих.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації роботи з обдарованими дітьми школи І ступеня

"Учень... це не посудина, яку потрібно наповнити,

а факел, якщо треба запалити"

К.Д. Ушинський

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально, творчо і духовно розвинених громадянах.

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки дітей - стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та школи.

У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості обдарованих дітей:

·                     часто "перескакують" через послідовні етапи свого розвитку;

·                     у них чудова пам'ять, яка базується на ранньому мовленні;

·                     рано починають класифікувати інформацію, що надходить до них;

·                     із задоволенням захоплюються колекціонуванням, при цьому їхня мета - не приведення колекції в ідеальний порядок, а її реорганізація, систематизація на нових підставах;

·                     мають великий словниковий запас, із задоволенням читають словники чи енциклопедії, придумують нові слова і поняття;

·                     можуть займатися кількома справами одразу, наприклад, стежити за декількома подіями, що відбуваються навколо них;

·                     дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ і не терплять жодних обмежень своїх досліджень;

·                     можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі, вони буквально "занурюються" у своє заняття, якщо воно їм цікаве;

·                     мають розвинене почуття гумору;

·                     постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що не під силу;

·                     відрізняються різноманітністю інтересів, що породжує схильність починати кілька справ одночасно;

·                     часто роздратовують ровесників звичкою поправляти інших і вважають себе такими, що завжди мають рацію;

·                     їм бракує емоційного балансу, вони часто нетерплячі та поривчасті.

Н. С. Лейтес виділяє три категорії обдарованих дітей: учні з ранньою розумовою реалізацією; учні з прискореним розумовим розвитком; учні з окремими ознаками нестандартних здібностей.

Розвиток творчих здібностей слід розпочинати з ранніх років, використовуючи наявний нахил дитини до праці, саме цей нахил, на думку Н. Лейтеса, є дитячої обдарованості.

Для оцінки соціального розвитку дитини, творчих здібностей, інтелекту практичні психологи повинні використовувати різні психодіагностичні методи, що доповнюються відомостями батьків, даними спостережень за дитиною.

Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю її мислення.

Зокрема:

·                     Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей.

·                     Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини.

·                     Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту.

·                     Методика "Неіснуюча тварина" допоможе визначити, наскільки в дитини розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан.

·                     Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних умінь.

·                     Анкета з визначення здібностей учнів за методикою американських вчених Хаана і Кафа допоможе визначити на основі співставлення з інтересами одноліток особливості спрямованості даної особистості.

 

Виявлення обдарованих і талановитих дітей - це тривалий процес. Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо вчитель творчий, а навчальний процес цікавий, різнобічний, результативний.

Як же розвивати творчі здібності молодших школярів?

Рекомендуємо:

·                     Підхоплювати думки учнів, оцінюючи їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість, інтерес до нового.

·                     Стимулювати і підтримувати ініціативу учнів, самостійність.

·                     Створювати проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

·                     Розвивати критичне сприйняття дійсності.

·                     Вчити доводити починання до логічного завершення.

·                     Надавати можливість виконувати більше навчальних завдань з обов'язковим підвищенням їх складності (при цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження).

·                     Використовувати творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих занять, свят.

·                     Під час опрацювання програмового матеріалу залучати до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створювати розвиваючі ситуації.

·                     Активно залучати до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

·                     Впливати особистим прикладом.

·                     Пам'ятати, що "своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання - це завдання стає тепер найголовнішим у системі навчально-виховного процесу" (В.О. Сухомлинський).

Мета навчання учнів 1-4 класів - забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, виховання громадянина-патріота, а також забезпечити базову освіту та підготовку до успішного навчання в школі ІІ та ІІІ ступенів.

Удосконалити навчально-виховний процес, роботу з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагають:

·                     олімпіади з базових дисциплін; · олімпіади з творчого мислення;

·                     олімпіади з кмітливості та логічного мислення;

·                     конкурси;

·                     конкурси знавців математики та логічного мислення;

·                     інтелектуальні ігри: "Ланцюжок", "Так чи Ні", "КВК", "Ерудит", "Поле чудес", "Брейн-ринг", "Перший мільйон", "Щасливий випадок", "Бізнес", "Інтелектуальний хокей", "Вікторина", Рольова гра", Дотепник", "Що? Де? Коли?", "Колесо фортуни", "О, щасливчик", "Зоряний час", "LG-Еврика", "Найрозумніший"...

Елементи змагань, що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей творчого мислення, залучають учнів до активного життя. Розв'язуючи ребуси, кросворди, учні поступово починають складати власні головоломки, що сприяє розвиткові пам'яті, уваги, кмітливості, учні вчаться:

- самостійно працювати з літературою;

- аналізувати та систематизувати отримані дані;

- робити висновки.

Отже, при плануванні роботи з обдарованими дітьми можна порекомендувати такий перелік орієнтованих заходів:

1. Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності.

2. Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості.

3. Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

4. Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку.

5. Організація постійно діючого консультпункту для вчителів початкових класів із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів районних (міських) відділів освіти.

6. Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель".

7. Створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми.

8. Організація і проведення шкільних, районних (міських), олімпіад із базових дисциплін / українська мова, читання, математика, образотворче мистецтво, з курсу "Я і Україна"/.

9. Формування груп для індивідуального сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі (3-4 кл.) з урахуванням рівня здібностей та сфери обдарованості, запитів кожної дитини.

10. Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми.

11. Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях.

12. Забезпечення до участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах.

13. Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей.

14. Розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними.

15. Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, районних (міських) методичних об'єднань учителів, педагогічних радах, нарадах при директору.

Література

1. Анджейчак А. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості дитини в освітньо-виховних закладах // Обдарована дитина. - 2000. - №5. - С.8-13.

2. Балл Г.О. Про визначальні характеристики здібностей і принципи їх врахування у навчально-виховній роботі // Психологія. - К.: Дніпро, 1992. - Вип.32.

3. Барко В., Панок В., Лазаревський С. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навально-виховному процесі: Методичні рекомендації. - Тернопіль, 2000. - 85 с.

4. Барко В., Тютюнников А. Як визначити творчі здібності дитини? - К., 19991. - С.79.

5. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління школою. - Харків, 2005. - 110 с.

6. Голуб Т. Виховуємо обдарованих дітей (Батьківський катехізис, або Закони розумно-організованого сімейного виховання школярів) // Завуч. - 2004. - №22. - С.47-53.

7. Інтелектуальні ігри в початковій школі // Упоряд. Ю.Є. Бардакова. - Х.: Вид. група "Основа", 2005. - 192 с.

8. Універсальні інтелектуальні ігри. Педагогічна академія пані Софії. // Упоряд. Ю.Є. Баракова. - Х.: Вид. Група "Основа", 2005. - 32 с.

9. Серапулова Є. Виховання обдарованої дитини // Початкова школа. - 2000. - №2. - С.3-5.

10. Сігітов О. Навчання і виховання обдарованих дітей // Початкова школа. - 1993. - №10.

11. Теличко Н.В. Американський досвід роботи з обдарованими дітьми можна використати в Україні // Обдарована дитина. - 2005. - №10. - С.27-35.

12. Хохліна О. Методика формування загальних інтелектуальних здібностей дитини // Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №6. - С.23-25; №7. - С.31-35.

13. Чернишова Д. Організація роботи з обдарованими учнями // Обдарована дитина. - 2001. - №7. - С.4-7.

 

АНКЕТА  
щодо визначення здібностей учнів 
(за методикою американських вчених Хаана і Кафа) 


I. Інтелектуальні здібності 
1. Учень засвоює нові знання, швидко і легко все схоплює. 
2. Має почуття здорового глузду і використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях. 
3. Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв'язок між подіями, між причиною і наслідком. 
4. Швидко запам'ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати. 
5. Знає багато про такі події, про які його однолітки не знають, не здогадуються.
6. Має великий запас слів, легко користується новими словами, вільно висловлюється. 
7. Любить читати нові книги, які читають не однолітки, а діти, старші на рік чи два, дорослі. 
8. Вирішує розумові задачі, що потребують розумових зусиль. 
9. Задає дуже багато запитань. 
10. Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два. 
11. Оригінально мислить і пропонує нестандартні відповіді, рішення. 
12. Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко реагує на все нове. 

II. Художні здібності 
1. У своїх малюнках зображує різнотипні типи предметів, ситуації, людей. 
2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже серйозним, коли чує нову музику, бачить гарну картину. 
3. Оригінальний у виборі сюжету (робить незвичайні композиції з квітів, малюнків, марок тощо). 
4. Завжди готовий використати будь-який матеріал для виготовлення іграшок, картин, малюнків тощо. 
5. У вільний час багато малює, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому). 
6. Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої почуття і настрій. 
7. Цікавиться творами мистецтва. Може дати власну оцінку й намагається відтворити те, що йому сподобалося. 
8. Любить працювати з пластиліном і глиною, клеєм, щоб відтворювати речі в трьох вимірах. 

III. Музичний талант 
1. Добре відчуває ритм і мелодію. Прислуховується до них. 
2. Добре співає. 
3. У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладає багато енергії та почуттів. 
4. Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику. 
5. Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й добре. 
6. У співі або музиці виявляє власні почуття і стан. 

IV. Здібності до занять науковою працею 
1. Після занять любить читати науково-популярні книги та журнали. 
2. Не впадає у відчай, коли його задуми та проекти не підгримують вчителі або батьки. 
3. Намагається зрозуміти причини й сенс подій. 
4. Проводить багато часу над створенням проектів, конструюванням. 
5. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто задумується над цим. 

V. Літературна обдарованість 
1. Може вільно побудувати розповіді, починаючи від зав'язки сюжету й закінчуючи розв'язкою конфлікту. 
2. Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-небудь знайомим. 
3. При розповіді виділяє головне, найхарактерніше. 
4. Розповідаючи про щось, вміє дотримуватися одного сюжету, не втрачає головної думки. 
5. Любить писати оповідання та вірші.
6. Своїх героїв в оповіданнях зображує майстерно, передає почуття, настрій, характер. 
7. Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоції, почуття. 

VI. Артистичний талант 
1. Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо, 
2. Цікавиться акторською грою. 
3. Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв. 
4. Розуміє та вміє передати конфлікти, ситуації, може розіграти будь-яку драматичну сцену. 
5. Передає почуття через міміку, жести, рухи. 
6. Прагне викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про що-небудь із захопленням розповідає. 
7. Дуже легко драматизує, передає почуття, емоційні переживання. 

VII. Технічні здібності 
1. Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами. 
2. У світ його уподобань входить конструювання машин, приладів, моделей. 
3. Може читати нескладні креслення механізмів, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів. 
4. Визначає причини несправності приладів. 
5. Любить робити креслення механізмів. 
6. Читає журнали та статті про машини, механізми. 

VIII. Здібності до спорту 
1. Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути щасливим. 
2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях. 
3. Постійно досягає успіхів у якомусь виді спортивної гри. 
4. Бігає швидше за інших.

 

ТЕСТ «НЕ ПРОҐАВ ВУНДЕРКІНДА!»
 

Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які розпізнаються в ранньому віці, тому обов'язок батьків — виявити та розвинути приховані здібності та задатки. У цьому може допомогти такий тест.
 

  1. Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку читати:

— самостійно — 7 балів;

— за допомогою когось — 5 балів.

  1. Читає багато книг, причім досить швидко — 2 бали.
  2. Сама або за допомогою когось зацікавилася словниками та енциклопедіями — 2 бали.

4.                Легко навчилася читати, але відчуває труднощі під час читання —1 бал.

5.                Займається, за звичай, за закритими дверима, а друзів має старших за себе — 2 бали.

6.                Розмовляє зі старшими на рівних — 2 бали.

7.                Ставить багато різних каверзних запитань, інколи заганяючи дорослих у глухий кут — 2 бали.

8.                Має готові відповіді навіть на несподівані запитання — 1 бал.

9.                Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідомлення (скажімо, після перегляду кінофільму, телепередачі чи спостереження за чим-небудь) — 2 бали.

10.           Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, дає власну оцінку суспільним явищам — 1 бал.

11.           Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні вправи, які не потребують особливих зусиль) викликають нудьгу — 1 бал.

12.           Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосується її особисто — 2 бали.

  1. Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під час спілкування різні терміни — 2 бали.

14.           Любить складні ігри (шахи та ін.), які вимагають кмітливості — 1 бал.

15.           У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшокласники — 1 бал.

16.           Любить різні заняття, причому хоче робити все самостійно 2 бали.

17.           Її цікавить Всесвіт, вона цікавиться питаннями світобудови й усім, що стосується давньої історії — 2 бали.

18.           У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоплює матеріал та має власну думку з багатьох питань — 2 бали.

19.           Має розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва, навколишнього світу і в усьому знаходить гармонію — 2 бали.

Ось і весь тест вашого «вундеркінда», якщо він таким є. А це залежить від того, скільки балів він отримає під час підрахунку. Слід врахувати, що об'єктивність тестування залежить від чітких відповідей на запитання. Якщо ви на брали від 10 до 13 — це свідчить про те, що ваша дитина має певні здібності, а тому вам слід потурбува-тися про те, щоб організувати її навчання та спрямовувати розвиток її здібностей.

 

 

Тест 

визначення ступеня сформованості творчих здібностей 

 

Для визначення рівня сформованості творчих здібностей потрібно уважно прочитати наведені нижче пункти і проти кожного з них поставити слово "так", якщо твердження збігається з думкою про себе, або "ні", якщо не збігається. 

 

№ п/п 

Твердження

Так

Ні

1.

Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей і умов

 

 

2.

Мені подобається розв'язувати типові, стандартні задачі

 

 

3.

Мені здається, що я з більшим бажанням створював би чи конструював нове, ніж поліпшував чи удосконалював старе

 

 

4.

У більшості випадків я дію самостійно, без допомоги та підказок друзів чи старших

 

 

5.

Звичайно я обачливий, коли маю справу з колективом

 

 

6.

Ніколи не намагаюся змінити взаємостосунки з товаришами 

 

 

7.

Нерідко я стримувався від висування ідей, пропозицій, хоча мав їх

 

 

8.

Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні розв'язки задач

 

 

9.

Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності 

 

 

10.

Для мене характерне прагнення реалізувати одночасно кілька ідей, вирішувати разом кілька проблем

 

 

11.

Нерідко я вступаю в суперечку з ровесниками або старшими

 

 

12.

Як правило, я легко згоджуюсь і підкоряюсь колективній думці

 

 

13.

У мене часто виникають оригінальні ідеї

 

 

14.

Мені подобається виконувати роботу за розробленим планом, схемою, інструкцією

 

 

15.

Я завжди охоче поширюю, пропагую нові ідеї 

 

 

16.

Я буду виконувати роботу по-новому, хоча знаю, що мене можуть не зрозуміти товариші, старші

 

 

17. 

Я звичайно працюю без суттєвих змін, відхилень від рекомендацій, що дають учителі, батьки 

 

 

18. 

Мені нерідко доводилось виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями, авторитетами  

 

 

19.

Мені подобається виконувати завдання дослідницького характеру

 

 

20.

Я завжди відстоюю свою точку зору

 

 

 

Інструкція з обробки даних анкетування: номери запитань анкети записуються у вигляді двох стовпчиків.

У першому стовпчику за кожну відповідь "так" ставиться два бали, у другому 2 бали ставляться за відповідь "ні". Результати додаються. Ступінь сформованості творчих здібностей визначається так: 

3          1           11           12 

5          2           13           14 

8          4           15           17 

9          6           16           18 

10        7           19            20 

 

Якщо набрано від  40 до 32 балів, то цей рівень дуже високий, 

32-26 - високий, 

26-12 - середній, 

2-6 - низький, 

6-0 - дуже низький.